صفحه نخست » Personnel » دکتر مرضیه کهنوجی

دکتر مرضیه کهنوجی

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی
دکتری علوم تربیتی - استادیار

شماره تماس :۰۳۴۳۱۳۱۲۱۲۴

پست الکترونیک: m.kahnooji AT vru.ac.ir

رزومه