مراسم مشاعره دانشجویی به همت کانون شعر و ادب و همکاری کانون موسیقی در روز دوشنبه بیست و یکم آبان ماه در آمفی تئاتر شهید پرتوی با حضور معاونت محترم فرهنگی جناب آقای دکتر کامیاب که با استقبال پرشور دانشجویان همراه بود، برگزار گردید.
این مراسم با حضور ده شرکت کننده انجام گرفت و شرکت کنندگان برتر به مرحله بعد راه یافتند. همچنین گروه موسیقی دانشگاه به اجرای چند قطعه پرداختند.