فهرست انجمن‌های علمی

معاونت فرهنگی و اجتماعی

لیست انجمن‌های علمی

ردیفنام انجمندبیراستاد مشاور
1شیمی کاربردیزهرا عطاردکتر مرضیه محمدی
2علوم و قرآن حدیثزهرا کد خدادکتر پور محمدی
3ریاضیآیدا کرد زاده دکتر الهام زنگی آبادی
4نانو تکنولوژیامیر حسین گل محمدیدکتر مریم میرزایی
5بازی های رایانه ایهانیه عبدالله زاده دکتر فهیمه دباغی
6مهندسی عمرانمهدی ابوئیدکتر مصطفی مرتضوی
7زبان وادبیات انگلیسیمینا امینی فردکتر مریم پویان بنی پور
8مهندسی آب
9گیاهپزشکیفاطمه رضوی دکتر محمد امین جلالی
10علوم ورزشیفاطمه طرفایهدکتر حمیده عبدل زاده
11حسابداریامیرحسین اخلاصی پورخانم نسرین یوسف زاده
12علوم باغبانیحسن اسمعیلیدكتر محمد حسین شمشیری
13تولید و ژنتیک گیاهیامینه ابولیدکتر محمدی میریک
14زبان وادبیات فارسیفاطمه رمضانيدکتر نرگس باقری
15مهندسی شیمیامینه امرالهیدکتر محمد مهدي كاميابي
16مهندسی کامپیوترحسین بازماندگان دکتر سید مجتبی صباغ جعفری
17رباتیکمعصومه حاج حسینیدکتر حسین قیومی زاده
18علوم ومهندسی خاک
19فیزیک مهندسیفاطمه محمدی پور دکتر جميله سيد يزدي
20حقوقاعظم پوردکتر آذر علي نژاد
21مهندسی برقعلی اسدیدکتر حسین نوری
22فیزیک اتمیرقیه محمدیدکتر مهدی شریعت
23مهندسی معدنابوالفضل رنجبردکترسید ضیاءالدین حسینی
24فلسفه وکلام اسلامیفاطمه دلائیدکترمریم پوررضا قلی
25انرژی های نو
26مدیریتمهدی دوازدکتر مهدی دهقانی سلطانی
27مهندسی مکانیکحمیدرضا شاه مریدیدکتر ابوالفضل شهاب الدینی
28زبان شناسیرقیه باقری دكتر مجید هرندی
29مطالعات ترجمهمحمد صادق محمدی دکتر پروانه معاذالهي
30آمار و کاربرد هاام البنين عسكريدکتر حسين نگارستاني
31نجومفاطمه صفری دکتر آروین روان پاک
32علوم کامپیوترسید حجت کاظمی دکتر مریم بابایی
33زبان وادبیات عربزهرا اسلامیدکتر علی اکبر ملایی
34اقتصادفاطمه روشن ضمیر دکترمسلم انصاری
35ايران شناسيمحدثه عربدكتر محمد كشاورز
36بیوتکنولوژیخدیجه صالحی خانم حدیث اقبالی