سالن‌ها و تالار‌ها

معاونت فرهنگی و اجتماعی

مسجد امیرالمومنین علی (ع)

محل: جنب تالار خیام

آمفی تئاتر شهید ارسلان

محل: جنب مجتمع آزمایشگاهی 

ظرفیت: 120 نفر

آمفی تئاتر شهید پرتوی

محل: دانشکده فنی و مهندسی

ظرفیت: 160 نفر

تالار خیام

محل: جنب مسجد امیرالمومنین(ع)

ظرفیت: 780 نفر

آمفی تئاتر شهید سجادی

محل: دانشکده کشاورزی

ظرفیت: 130 نفر

آمفی تئاتر شهید باقریان

محل: ساختمان معاونت فرهنگی

ظرفیت: ۴۵ نفر

مجتمع علمی وفرهنگی شهدای گمنام

محل: جنب مسجد دانشگاه

ظرفیت: 2500نفر

آمفی تئاتر شهید مهدی هنری

محل:  جنب سازمان مرکزی 

ظرفیت: 230 نفر