درباره مدیریت فرهنگی

معاونت فرهنگی و اجتماعی

مدیر فرهنگی

دکتر مرضیه کهنوجی
سمت : مدیر کل فرهنگی و اجتماعی
دکتری علوم تربیتی - استادیار

شماره تماس :۰۳۴۳۱۳۱۲۱۲۴

پست الکترونیک: m.kahnooji AT vru.ac.ir

رزومه

مدیران فرهنگی سابق

نام ونام خانوادگی تاریخ مدیریت
سید یحیی میرافضلیاز مهر 1398 تا مهر 1400
علي ابراهيمي ميمنداز مهر 91 تا مهر 1398
مهدی حسنی متیناز مرداد 89 تا مهر 91
محمود وهابیاز آبان 88 تا مرداد 89
مهدی پورغلامعلیاز مرداد 85 تا آبان 88
مهدی ضیاالدینیاز مهر83 تا آبان 84
غلامرضا روحانیاز اسفند 79 تا مهر 83
کورس خوشبختاز آذر 75 تا اسفند 79