درباره انجمن‌های علمی

معاونت فرهنگی و اجتماعی

معرفی انجمن‌های علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

انجمن‌های علمی دانشجویی یکی از تشکل‌های خودجوش دانشجویی در حوزه‌های علمی و فرهنگی دانشگاه می‌باشند که در مسیر تولید علم از نظر کمی و کیفی، رشد قابل توجهی داشته‌اند. انجمن‌ها، مجموعه‌های سیالی هستند که بر اساس توافق و شرکت داوطلبانه گروهی از دانشجویانِ فعال در امور آموزشی، در یک رشته علمی شکل می‌گیرند. این مجموعه‌ها با هدف فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای ظهور استعدادها، خلاقیت‌ها و شکوفایی علمی دانشجویان، نهادینه ساختن فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی و مطالعاتی، شناسایی دانشجویان مبتکر و پژوهشگر به منظور حمایت و نیز بهره‌گیری از آنان برای ارتقای فعالیت‌های علمی پژوهشی دانشگاه، پرورش توانایی انجام فعالیت‌های گروهی در دانشجویان و کسب تجربه‌های اجرایی و مهارت‌های کارآفرینی توسط آنها، در ساختار فرهنگی دانشگاه‌ تعریف شده‌اند.

شماره تماس دفتر شورای هماهنگی انجمن‌های علمی: 31312546-034

کارشناس انجمن‌ها

حسن ابراهیمی
سمت : رئیس اداره امور تشکل‌ها و انجمن‌های دانشجویی ،کارشناس انجمن‌های علمی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۴۶۸

پست الکترونیک: mail.ebrahimi AT yahoo.com

آیین‌نامه‌ها و فرم‌ها

آیین‌نامه تاسیس و فعالیت انجمن‌ها
file name : Anjoman_Ayeen_Name.pdf
file size : 392 KB
دانلود
فرم ثبت‌نام داوطلبان انتخابات انجمن‌های علمی
file name : Anjoman_Election_Form.pdf
file size : 274 KB
دانلود
راهنمای انجمن علمی مطلوب
file name : Anjoman-Favorite.pdf
file size : 397 KB
دانلود