درباره نشریات

معاونت فرهنگی و اجتماعی

معرفی واحد نشریات دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

در حال حاضر تعداد 26 نشریه که از این تعداد 12 نشریه علمی و تعداد 14 نشریه غیرعلمی در دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان مجوز دارند.

اعضاء کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی

نام ونام خانوادگی سمت
دکترحسین کامیابمعاون فرهنگی و اجتماعی
دکتر سید یحیی میرافضلیمدیر کل امور فرهنگی
دکتر عیسی اسفندیارپورعضو هیات علمی به انتخاب شورای فرهنگی
دکتر اصغر اکبریعضو هیات علمی به انتخاب شورای فرهنگی
دکتر آذر علی نژادعضو حقوقدان کمیته ناظر بر نشریات
ربابه کریم زاده نماینده دفتر نهاد رهبری در کمیته نظارت
خانم الهام اعظمیاننماینده دانشجویی مدیران مسئول نشریات
خانم نرجس ملایی نژادنماینده دانشجویی مدیران مسئول نشریات

کارشناس نشریات

علی سیاهکویی
سمت : کارشناس تشکل‌ها و نشریات دانشجویی

تلفن تماس : ۰۳۴۳۱۳۱۲۱۰۳

تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۲۴۶۰۹۳

پست الکترونیک: a.siahkoohi AT vru.ac.ir

آیین‌نامه‌ها

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت‌ نشریات دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان
file name : dastorolamal-nashriyat.pdf
file size : 2 MB
دانلود
شیوه‌نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی
file name : shivenameh-nashriyat.pdf
file size : 6 MB
دانلود