صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » کلاس های آموزش قرآن کریم

کلاس های آموزش قرآن کریم در رشته های روخوانی، روان خوانی و تجوید (ویژه برادزان) با ندریس جناب آقای دکتر پورمحمدی برگزار می گردد.

کلاس های آموزش قرآن کریم در رشته های روخوانی، روان خوانی، تجوید  و حفظ (ویژه خواهران) با ندریس جناب آقای سزهنگ رضایی برگزار می گردد.

جهت ثبت نام به سامانه نگارستان مراجعه نمایید. negarestan.vru.ac.ir