صفحه نخست » اخبار و رویدادها » افتخار آفرینی کانون نهج البلاغه در هفنمین جشنواره رویش

کانون نهج البلاغه در هفنمین جشنواره رویش که شهریورماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزارگردید، عنوان کانون برگزیده را کسب نمود. برای اعضای محترم این کانون توفیق روزافزون از درگاه خداوند خواستاریم.