صفحه نخست » اخبار و رویدادها » مراسم بدرقه کاروان دانشجویان اربعین حسینی

اربعین بزرگترین میراث معنوی جهان اسلام و مکتب تشیع و قوام دهنده فرهنگ و هویت فراگیر اسلامی است

 تعداد ۱۶۰ نفر از دانشجویان و کارکنان این دانشگاه در تاریخ ۹۸/۷/۱۷ با بدرقه مسئولین دانشگاه. راهی عتبات عالیات عراق شدند، تا در  مقدس ترین رخداد تاریخ جهان اسلام شرکت نمایند.