صفحه نخست » Uncategorized » برنامه جامع مجازی تدبر در قرآن کریم وِیژه دانشگاهیان در ماه مبارک رمضان

ضمن عرض تبریک آغاز ماه مبارک رمضان، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد با همکاری مجمع مدارس دانشجویی تهران، مجموعه فعالیت های تدبر در قرآن به شرح ذیل در دانشگاهها برگزار نماید:

*ختم قرآن با رویکرد کلیات تدبر در قرآن

  • بیان عرض سوره از تفسیر المیزان
  • بیان موضوعات اصلی سوره
  • معرفی کلمات کلیدی  سوره
  • بیان رویکرد طهارتی سوره

*ختم قرآن با محوریت تفسیر المیزان و تدبر(ویژه خواهران)

*ختم سوره های جزء سی ام قرآن با رویکرد فهم قرآن در دبستان

*کارگاه های موضوعات تخصصی تعلیم و تزکیه با رویکرد قرآنی

*کارگاه های مطالعات تخصصی حوزه علوم انسانیبا رویکرد قرآنی

جهت مشاهده جدول زمان بندی کارگاه ها و ثبت نام به نشانی QuranEtratschool.ir  مراجعه نمایید.