صفحه نخست » اخبار و رویدادها » مسابقه ملی تولید محتوای موزه

اولین جشنواره ملی میراث فرهنگی و موزه نگاری« موزه ها را در خانه بشناسیم»

آخرین مهلت ارسال آثار مسابقه ی تولید محتوای موزه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ است. 

جهت اطلاعات بیشتر و دسترسی به راهنمای تولید محتوا و ارسال آثار خود به آدرس اینترنتی Elmi.shirazu.ac.ir  مراجعه نمایید.