صفحه نخست » اخبار و رویدادها » پرسشنامه شرایط خاص فضاهای دانشگاه در ایام کرونا

 دانشجویان گرامی:

 

 به منظور شناخت و رصد نظرات دانشجویان در مورد شرایط خاصی که برای فضاهای آموزش عالی کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا به وجود آمده است، توسط وزارت علوم پرسشنامه ای به آدرس زیر طراحی شده است، از شمادانشجوی محترم درخواست می شود با تکمیل پرسشنامه در اسرع وقت، متولیان امر را جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی های آینده یاری فرمایید. 

http://porsa.irandoc.ac.ir/s/WZiZmN