صفحه نخست » اخبار و رویدادها » برگزاری وبینار نیروی انسانی هم تراز عصر جهانی

وبینار نیروی انسانی هم تراز عصر جهانی درتاریخ ۱۴ اسفند ماه برگزار شد و تعداد ۳۰ نفر از دانشجویان بصورت فعال در وبینار شرکت کردند و مدرس وبینار جناب دکتر کاظمی محتوا علمی کاملی را ذر ارتباط با موضوع ارائه دادند که با استقبال دانشجویان همراه بود.