صفحه نخست » Uncategorized » برگزاری کارگاه جامع و پیشرفته کشت بافت گیاهی

انجمن علمی علوم و مهندسی باغبانی همراه با شاخه دانشجویی انجمن علوم باغبانی ایران با همکاری مشترک به برگزاری این دوره برای افراد و دانشجویان علاقمند پرداخت؛ این دوره بصورت وبینار در بستر آدوب کانکت با تدریس جناب آقای دکتر امیر رضایی(متخصص کشت بافت گیاهی) در تاریخ های ۳و ۴ و ۵ اسفند ماه به مدت ۶ ساعت برگزار گردید.