صفحه نخست » Uncategorized » کارگاه آموزشی طراحی باغ شیشه ای(تراریوم)

انجمن باغبانی دانشگاه با همکاری شاخه دانشجویی انجمن علوم باغبانی ایران، کارگاه آموزشی طراحی باغ شیشه ای(تراریوم) را همراه با مسابقه بصورت مجازی در بسترAdobe Connect برگزار کردند