صفحه نخست » Uncategorized » برگزاری انتخابات انجمن های علمی

انتخابات انجمن های علمی در تاریخ  ۱۴۰۰/۱/۳۰ باشرکت ۶۰۰ نفر از دانشجویان و با ۱۰۰۰ رای داده شده  از ساعت ۸ الی ۲۴ به صورت مجازی برگزار گردید. لازم به ذکر است در حال حاضر ۳۲ انجمن علمی در دانشگاه در حال فعالیت هستند،این رای گیری از طریق سامانه نگارستان انجام شد.