صفحه نخست » اخبار و رویدادها » اردوی آموزشی تشکیلاتی دانشجویان جامعه اسلامی به قم

اردوی چهار روزه  آموزشی تشکیلاتی دانشجویان جامعه اسلامی به قم در تاریخ ۲۷ اردیبهشت با حضور ۴۵ نفر از دانشجویان دختر برگزار گردید.