معرفی معاونت

معاونت فرهنگی و اجتماعی

معرفی حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

یکی از ارکان مهم و برجسته توسعه انسانی که از بن مایه های توسعه همه جانبه و پایدار است، رشد فرهنگی است و توسعه و ارتقای فرهنگ انسانها جز با تعلیم میسر نیست. در این میان مراکز آموزشی مهمترین گذرگاه انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر هستند. امروزه دانشگاهها تنها نهادی محلی و ملی نیستند بلکه نهادی اجتماعی و بسیار با نفوذ و پیچیده اند  که در متن مبادلات فرهنگی و ارتباطات جامعه حضوری فعال و اثرگذار دارند.  از سال 1376 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تشکیل معاونت های فرهنگی و اجتماعی توجه خاصی به برنامه های فرهنگی دانشگاه ها نشان داد. فلسفه وجودی تشکیل معاونت فرهنگی و اجتماعی در وزارت، سامان دهی، شناخت و تبیین وضعیت اجتماعی و فرهنگی دانشگاهها و جامعه و تحقق بخشیدن به سیاستهای فرهنگی و اجتماعی وزارت متبوع و آموزش عالی کشور در خصوص استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاهی است. معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ولی عصر (عج) از سال تحصیلی 1389 مستقل شده و بر اساس اسناد بالا دستی مختلف اقدام به تدوین سند راهبردی این معاونت نموده است. امیدواریم با استعانت از خدای متعال و ذیل توجهات حضرت ولی عصر (عج) که زینت بخش نام این دانشگاه است بتوانیم در راستای تحقق اهداف، ارزشها و راهبردهای سند راهبردی دانشگاه قدم های سازنده ای برداریم.

ارزشهای بنیادین بر اساس سند راهبردی معاونت فرهنگی و اجتماعی

1.بستر سازی مناسب فرهنگی در دو بخش فکری و عملی مبتنی بر حاکمیت جهان بینی توحیدی – اسلامی، ولایت مداری، اخلاق محوری، درستکاری، عدالت محوری، کرامت انسانی و پای بندی به ارزشهای اسلامی

2.افزایش میزان مسؤولیت پذیری، وجدان کاری، روحیه مشارکت و امید به آینده، انضباط اجتماعی، وحدت و هویت ملی مبتنی بر انقلاب اسلامی

3.افزایش میزان اهتمام به دشمن شناسی، احترام متقابل، همنوع دوستی، غنی سازی توأم با بهبود مستمر فضای فرهنگی کشور و پرورش استعدادها مبتنی بر ابتکار و خلاقیت و استانداردهای حرفه ای

راهبردهای معاونت فرهنگی و اجتماعی

  1. بستر سازی مناسب برای حفظ، گسترش و احیای فرهنگ اسلامی- ایرانی و نیل به کمال
  2. حفظ و ارتقای کیفیت مهارتهای اجتماعی و سلامت روحی روانی دانشگاهیان
  3. تربیت و پرورش دانشجویانی خلاق و نوآور در عرصه های اجتماعی، علمی و فرهنگی
  4. رشد و تعالی ساختار فرهنگی- اجتماعی دانشگاه

 

وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بر اساس آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه 684 مورخ 10/12 89 شورای عالی انقلاب فرهنگی

1.راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور فرهنگی مؤسسه در سطوح استادان، دانشجویان و کارکنان مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوط و با همکاری و هماهنگی سایر نهادهای ذیربط

2.تطبیق و اجرای سیاستهای راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای تعمیق و گسترش فرهنگ

3.رصد وضعیت کلی فرهنگی تربیتی اجتماعی و سیاسی مؤسسه و همچنین انجام مطالعات و پژوهشهای لازم با همکاری معاونت پژوهشی مؤسسه بمنظور برنامه ریزی و سیاستگزاری فعالیتهای فرهنگی جهت گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی ایرانی انقلابی در همه سطوح مؤسسه و ارائه گزارش به شورای فرهنگی و اجتماعی مؤسسه

4.ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، مؤسسات و نهادهای فکری، هنری و انقلابی

5.برنامه ریزی بمنظور توسعه آموزشهای فرهنگی، سیاسی و اخلاقی از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی فکری و سیاسی دانشگاهی با استفاده بهینه از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی و نظارت بر آنها

6.فراهم آوردن زمینه ترغیب عناصر مؤسسه بمنظور حضور در صحنه های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه

7.اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد اندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحبنظران علمی فرهنگی و سیاسی

8.مدیریت محتوایی شورای فرهنگی و اجتماعی از طریق تسهیل در فرآیند تصویب طرحها، پیشنهاد برنامه های لازم و پیگیری وظایف محوله

9.پیگیری ابلاغ مصوبات، مقررات و آیین نامه ها و اطلاع رسانی به واحدهای مرتبط در داخل یا خارج مؤسسه با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه گزارش ارزیابی به شورای فرهنگی

معاون فرهنگی و اجتماعی

دکتر محمد مهدی حسنی متین
سمت : معاون فرهنگی و اجتماعی

دکتری فوتونیک

شماره تماس: ۳۱۳۱۲۱۳۱-۰۳۴

کارشناسان معاونت

اعظم قنادی عرب
سمت : کارشناس نظارت و ارزیابی درگاه فرهنگی و کارشناس قرآنی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۳۷۹-۰۳۴

پست الکترونیک: a-ghanadiarab AT yahoo.com

زهرا ملاحسینی کهنوجی
سمت : مسئول دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۱۳۱-۰۳۴

دورنگار: ۳۱۳۱۲۱۲۵-۰۳۴