آیین‌نامه‌ها

معاونت پژوهش و فن آوری

دستورالعمل جشنواره رویش دانشگاهی و دهمین جشنواره ملی رویش

file name : royesh10.pdf
file size : 840 KB
دانلود

آیین نامه سی و پنجمین جشنواره قرآن کریم

https://culture.vru.ac.ir/wp-content/uploads/2019/12/1576397540-35.pdf

https://culture.vru.ac.ir/wp-content/uploads/2019/12/1576397540-35.pdf

file name : 1576397540-35.pdf
file size : 1 MB
دانلود

آیین‌نامه فرهنگیاریهای دانشگاه ولی‌عصر (عج)

file name : A.Farhangyari.pdf
file size : 200 KB
دانلود

آیین‌نامه تاسیس و فعالیت انجمن‌ها

file name : Anjoman_Ayeen_Name.pdf
file size : 392 KB
دانلود

راهنمای انجمن علمی مطلوب

file name : Anjoman-Favorite.pdf
file size : 397 KB
دانلود

اساسنامه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ولی‌عصر (عج)

file name : _جامعه_اسلامی_دانشجویان.pdf
file size : 455 KB
دانلود

اساس‌نامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ولی‌عصر(عج)

file name : asasnameh-anjoman-eslami.pdf
file size : 5 MB
دانلود

آیین‌نامه کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی

file name : ayeennameh.pdf
file size : 168 KB
دانلود

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت‌ نشریات دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

file name : dastorolamal-nashriyat.pdf
file size : 2 MB
دانلود

شیوه‌نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی

file name : shivenameh-nashriyat.pdf
file size : 6 MB
دانلود