معرفی پرسنل

معاونت پژوهش و فن آوری

آروین روانپاک

سمت : مدیر کل فرهنگی و اجتماعی
دکتری فیزیک نظری - دانشیار

شماره تماس :۰۳۴۳۱۳۱۲۱۲۴

پست الکترونیک: a.ravanpak AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

دکتر محمد مهدی حسنی متین

سمت : معاون فرهنگی و اجتماعی

دکتری فوتونیک

شماره تماس: ۳۱۳۱۲۱۳۱-۰۳۴

مرتضی میرزایی

سمت : کارشناس کانون ها،كارشناس نشريات

تلفن تماس:۰۳۴۳۱۳۱۲۱۰۳

 

دکتر مرضیه کهنوجی

سمت : مدیر کل فرهنگی و اجتماعی
دکتری علوم تربیتی - استادیار

شماره تماس :۰۳۴۳۱۳۱۲۱۲۴

پست الکترونیک: m.kahnooji AT vru.ac.ir

رزومه

دکتر سید یحیی میرافضلی

سمت : مدیر کل فرهنگی و اجتماعی

شماره تماس :۰۳۴۳۱۳۱۲۱۲۴

حمید اکبریان

سمت : کارشناس فرهنگیاری

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۱۵۴-۰۳۴

حسن ابراهیمی

سمت : رئیس اداره امور تشکل‌ها و انجمن‌های دانشجویی ،کارشناس انجمن‌های علمی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۴۶۸

پست الکترونیک: mail.ebrahimi AT yahoo.com

علی سیاهکویی

سمت : کارشناس تشکل‌ها و نشریات دانشجویی

تلفن تماس : ۰۳۴۳۱۳۱۲۱۰۳

تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۲۴۶۰۹۳

پست الکترونیک: a.siahkoohi AT vru.ac.ir

رضا عسکری خنامانی

سمت : مسئول سمعی و بصری

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۵۴۲-۰۳۴

زهرا ملاحسینی کهنوجی

سمت : مسئول دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۱۳۱-۰۳۴

دورنگار: ۳۱۳۱۲۱۲۵-۰۳۴

اعظم قنادی عرب

سمت : کارشناس نظارت و ارزیابی درگاه فرهنگی و کارشناس قرآنی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۳۷۹-۰۳۴

پست الکترونیک: a-ghanadiarab AT yahoo.com